Jun 5, 2020   3:35 p.m. Laura
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Bytový dom
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
ABSTRAKT KANDRAVÁ, Nikola: Bytový dom, projekt na realizáciu stavby. [Bakalárska práca] Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci bakalárskej práce: Ing. Stanislav Mikle. Stupeň odborovej kvalifikácie: bakalár. Bratislava: SvF STU, 2014. Cieľom zadania bakalárskej práce bolo vyhotovenie realizačného projektu bytového domu s garážou s podzemným státím a polyfunkčnou časťou v prvom nadzemnom podlaží. Riešeniu práce na úrovni realizačného projektu predchádzal prvotný architektonický návrh, ktorého zámerom bolo vhodné umiestnenie objektu na daný pozemok, voľbu nosného systému, správne orientovanie dispozície vzhľadom na svetové strany a v neposlednom rade vizualizácia, ktorá zhmotnila naše kreatívne nápady. Ďalšou fázou rozpracovania práce bol projekt na stavebné povolenie. Kompletný projekt odráža poctivú prácu a vedomosti nadobudnuté v jednotlivých semestroch nielen počas absolvovania predmetu ,,Atelierová tvorba". Objekt bytového domu je navrhnutý na parcelu v katastrálnom území mesta Bratislava. Dispozičné riešenie bytových jednotiek obsahuje tri typy bytov: dvojizbové štandardné byty so vstupom zo schodiskového priestoru, ďalej sú to mezonetové byty so vstupom z pavlače na druhom a štvrtom nadzemnom podlaží. Posledný typ sú nadštandardné veľkometrážne byty, ktoré sa nachádzajú na poslednom, teda šiestom nadzemnom podlaží. Projekt detailne dokumentuje funkčné, materiálové, konštrukčné a technické charakteristiky objektu. Výkresová dokumentácia podrobne zobrazuje stavebné zámery a riešenia projektovaného bytového domu.
Key words:
architektonický návrh, projekt pre realizáciu stavby, bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited