Jun 2, 2020   1:42 p.m. Xénia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The associated secondary school food and agricultural in Voderady from 1951 to 2007
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Združená stredná škola potravinárska a poľnohospodárska vo Voderadoch 1951 - 2006
Summary:
ŠTEVLÍKOVÁ Adriana, Bc.: Združená stredná škola potravinárska a poľnohospodárske vo Voderadoch 1951 -- 2007 [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave; Materiálovotechnologická fakulta v Trnave; Katedra inžinierskej pedagogiky a humanitných vied; Školiteľ: Ing. Milan PETRÁŠ, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2012 Táto diplomová práca prezentuje vznik a zánik Združenej strednej školy potravinárskej a poľnohospodárskej vo Voderadoch. V prvej časti sa venujem stredným odborným a všeobecným školám v Trnave -- vzniku školy a zameraniu školy. Druhá kapitola opisuje jej päťdesiatšesť ročnú históriu -- meniace sa názvy školy, meniace sa učebné a študijné odbory, odborné predmety, vedenie školy, počty žiakov a ich uplatnenie, menný zoznam pedagogických pracovníkov, majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov. V tretej kapitole porovnávam učebné osnovy a vo štvrtej kapitole sa venujem zániku školy. Cieľom diplomovej práce bolo sprostredkovať informácie o vzniku a zániku Združenej strednej školy potravinárskej a poľnohospodárskej. Kľúčové slová: Združená stredná škola potravinárka a poľnohospodárska, učebné odbory, história školy, vedenie školy, učitelia, prax, uplatnenie absolventov.
Key words:učebné odbory, platnenie absolventov., história školy, Združená stredná škola potravinárka a poľnohospodárska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited