Feb 28, 2020   11:07 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bullying in schools.
Written by (author): Ing. Alena Lovecká
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Eleonóra Černáková, PhD.
Opponent:PhDr. Drahomíra Kučírková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Problematika šikanovania na škole
Summary:LOVECKÁ Alena, Bc. : Problematika šikanovania na školách. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovo-technologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied -- Školiteľ: Ing. Eleonóra Černáková, PhD. -- Trnava: MtF STU, 2012, s. 57. Kľúčové slová: šikanovanie, agresor, obeť, druhy a typy šikanovania Diplomová práca sa zaoberá "Problematikou šikanovania na školách." Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa zaoberáme základnými pojmami šikanovania. Praktická časť je založená na prieskume, ktorý bol realizovaný pomocou dotazníkov na Strednej odbornej škole v Holíči. Cieľom nášho prieskumu bolo zistiť, či šikanovanie spôsobuje zhoršené vzťahy medzi žiakmi a pedagógmi. A či žiaci, ktorí nemajú záujem o vyučovanie, majú bližšie sklony k šikanovaniu. Prieskum nám nepotvrdil, že príčiny šikanovania spôsobujú zhoršené vzťahy medzi žiakmi a pedagógmi na Strednej odbornej školy v Holíči. A potvrdil nám, že žiaci Strednej odbornej školy v Holíči, ktorí nemajú záujem o vyučovanie majú bližšie sklony k šikanovaniu.
Key words:agresor, obeť, šikanovanie, druhy a typy šikanovania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited