Oct 31, 2020   3:20 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The issue of bullying of students in schol
Written by (author):
Ing. Andrea Makraiová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Problematika šikanovania žiakov v škole
Summary:
MAKRAIOVÁ, Andrea: Problematika šikanovania žiakov v škole.[Diplomová práca] -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Katedra inžinierskej pedagogiky. Školiteľ: Ing. Jaroslav Jambor, PhD. -- Trnava: MTF STU 2012.62 s. Cieľom diplomovej práce je zameranie na šikanovanie u žiakov Gymnázia. Cieľom práce je opísať priebeh šikanovania, objasnenie základných pojmov: šikanovanie, typy iniciátorov, protagonistov šikanovania. Sú v nej popísané a vysvetlené základné pojmy, formy a metódy práce. Na základe prieskumu prostredníctvom dotazníka sú rozpracované v 11 prieskumných úlohách a otázkach, doložených tabuľkami a grafmi. Dotazník slúži na zistenie, či sa žiaci stretli s agresivitou a šikanovaním, miesta šikanovania a prevenciou. Práca obsahuje spracovanú literatúru od daných autorov, ktorá je spracovaná v literárnej predlohe. Je v nej zahrnutý program proti šikanovaniu . Záver práce obsahuje výsledky a osobné skúsenosti pedagógov pri skúmaní šikanovania. Poukazuje na možnú spoluprácu pedagógov s rodičmi v prípade, ak ich dieťa bolo šikanované a ukazuje formu, akou sa postupne dá znížiť, prípadne odstrániť týranie slabších jedincov. Jednotlivé kapitoly sú spracované do uzavretých celkov.
Key words:
Formy a metody práce, Šikanovanie, Typy iniciatorov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited