Jun 1, 2020   9:41 a.m. Žaneta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential house
Written by (author):
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:
Bakalárska práca na tému Bytový dom rieši projekt bytového domu osadeného na konkrétnom pozemku. Najprv bola spracovaná urbanistická a architektonická časť. 7-podlažný bytový dom má 6 nadzemných podlaží a podzemnú garáž. Zaujímavým prvkom je priechod pre chodcov v 1. nadzemnom podlaží. Tento oddeľuje polyfunkčnú časť od bytovej časti. Tu sa nachádza 12 bytov s rôznou úžitkovou plochou, z toho 6 je dvojizbových a 6 trojizbových. Spracovaná projektová dokumentácia, podrobne zachytáva konštrukčné riešenie bytového domu. Vo výkresovej časti boli spracované aj výkresy tvaru, výkresy súvisiace s požiarnou bezpečnosťou, s technickými zariadeniami budov a výkresy konštrukčne zaujímavých detailov. Na záver bolo spracované tepelno-technické posúdenie obvodového plášťa, podláh a striech, z ktorého vyplýva, že budova bytového domu svojim konštrukčným riešením vyhovuje požiadavkám aj v tejto oblasti.
Key words:bytový dom, projektová dokumentácia, realizačný projekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited