Jul 2, 2020   9:21 p.m. Berta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Environmental education and fundamentals of the humanization at technical schools
Written by (author):
Department:
Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Environmentálna výchova a princípy humanizácie na školách technického typu
Summary:
Šedivá, Jarmila: Environmentálna výchova a princípy humanizácie na školách technického typu. [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Katedra inžinierskej pedagogiky; Školiteľ: Ing. Ľubica Mrvová, PhD. STU MTF Trnava 2012. 71 strán. Diplomová práca sa zaoberá problematikou humanizácie vzdelávania a environmentálnej výchovy na strednej odbornej škole. Popisuje teoretické poznatky, uvádza krátky pohľad do histórie, analyzuje súčasný stav environmentálnej výchovy v strednej odbornej škole. Skúma úroveň vedomostí žiakov, ich záujem o ochranu životného prostredia a mieru environmentálneho uvedomenia žiakov. Na základe výsledkov získaných dotazníkovou metódou navrhuje opatrenia a odporúčania pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v humanizácii vzdelávania a environmentálnej výchovy v strednej odbornej škole.
Key words:humanizácia, environmentálna výchova, životné prostredie, učiteľ, žiak, stredná odborná škola

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited