Feb 25, 2020   11:32 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Information and Communication Technology and MultiPoint Server 2011 in Education
Written by (author): Ing. Peter Belko
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Informačno-komunikačné technológie a MultiPoint Server 2011 vo vzdelávaní
Summary:BELKO, Peter: Informačno-komunikačné technológie a MultiPoint Server 2011 vo vzdelávaní [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Katedra inžinierskej pedagogiky. Vedúci práce: Doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. Trnava: MtF STU, 2012. 87 s. Cieľom diplomovej práce je poukázať na výhody MultiPoint Server 2011 vo vzdelávaní. V teoretickej časti je všeobecný popis využívania IKT vo vzdelávaní v Slovenskej republike. Analýza súčasného stavu vychádza zo štatistických informácií a vlastných skúseností. Informuje o modeloch vzdelávania, použitých softvérových a hardvérových platformách. V empirickej časti prieskum zisťuje názory učiteľov na IKT vo vzdelávaní, faktory pozitívne a negatívne ovplyvňujúce využívanie IKT. Dostupné sú aj položky o IT gramotnosti učiteľov a hodnotiace položky využívania IKT vo vzdelávaní. Prieskum potvrdil predpoklad, že učitelia požadujú centrálnu správu IKT učebne a monitorovanie činnosti žiakov na počítačoch počas vyučovacej hodiny. Návrh pre pedagogickú prax popisuje výhody MultiPoint Server 2011 z ekonomického a pedagogického pohľadu. Informuje a odporúča postupy pre pedagógov ako využívať konzolu MultiPoint Server 2011 a jej jednotlivé časti vo vyučovacom procese na centrálnu správu učebne a monitorovanie činnosti žiakov na počítačoch. V závere sú technické informácie a možnosti zapojenia serveru a pracovných staníc.
Key words:Informačno-komunikačné technológie, MultiPoint Server 2011, IKT vo vzdelávaní, počítače vo vzdelávaní, monitorovanie činnosti študentov na PC, centrálna správa IKT učebne

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited