Jan 28, 2020   11:05 p.m. Alfonz
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Climate of school
Written by (author): Ing. Kamila Boháčová
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Klíma školy
Summary:V diplomovej práci sme sa snažili zistiť, aká je súčasná klíma na stredných školách. Konkrétne na Strednej odbornej škole Trokanova 3 v Myjave a Súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici. Diplomová práca má teoreticko praktický charakter. Obsahovo sa zameriava na súčasný stav klímy na školách. V prieskumnej časti sme pomocou vlastného dotazníka určeného žiakom Strednej odbornej školy v Myjave a Súkromnej strednej odbornej školy podnikania v Senici analyzovali vnímanie klímy školy, triedy i vzťahov na vzorke 232 respondentov. Cieľom prieskumu bolo zistiť akú klímu pociťujú žiaci na školách vo všeobecnosti, akú klímu vytvárajú v triednych kolektívoch a aká je úroveň spolupráce učiteľov a žiakov. Na základe vyhodnotených výsledkov dotazníkovej metódy sme navrhli odporúčania na zlepšenie situácie v praxi.
Key words:klíma, pozitívna klíma, škola

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited