7. 6. 2020  6:27 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Vf zosilňovač s veľkým vstupným odporom
Autor:
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Vf zosilňovač s veľkým vstupným odporom
Abstrakt:V mojej bakalárskej práci sa zaoberám návrhom a realizáciou VF zosilňovača s veľkým vstupným odporom a s nízkou vstupnou kapacitou, pri ktorom frekvenčný rozsah zosilňovaného signálu je v pásme od 10kHz - 2MHz.
Kľúčové slová:
vysoká frekvencia, spätná väzba, vstupná impedancia, bootstrap

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene