Dec 14, 2019   0:41 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Protection against overvoltage in low-voltage distiribution networks
Written by (author): Ing. Marek Krajčovič
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Igor Kertész
Opponent:doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ochrana pred prepätím v rozvodoch nízkeho napätia
Summary:Práca sa zaoberá problematikou prepätí v rozvodoch nízkeho napätia. Na úvod sú popísané druhy prepätí ich vznik a šírenie v rozvodoch nn. V ďalšej kapitole sa zaoberá vonkajšou a vnútornou ochranou objektov pred prepätiami. Ďalej konštrukciou zvodičov prepätia, istiacimi prvkami slúžiacimi na predistenie a vybratými časťami z normy STN EN 61643-11. V opise koncepcii sa zaoberá 2 metódami ochrany budov pred prepätím. Potom popisuje prvé zvodiče prepätia a ich zlepšovanie v tejto oblasti až po najnovšie modely. Nakoniec obsahuje správnu koordináciou zvodičov prepätia.
Key words:prepätie, koordinácia, ochrana

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited