Nov 21, 2019   8:03 a.m. Elvíra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Illumination of banks and financial institutes
Written by (author): Ing. Milan Paál
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
Opponent:Ing. František Benko, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Osvetlenie bánk a peňažných ústavov
Summary:Cieľom diplomovej práce je venovať sa zásadám osvetlenia bánk a peňažných ústavov, ktoré spadajú pod administratívne priestory. Ďalej porovnáva normu STN EN -- 12464 1: 2004 s normou STN EN 12464 -- 1: 2011. Cieľom poslednej kapitoly je vypracovaný svetelnotechnický návrh troch objektov s rôznymi typmi svietidiel, ktoré sú energeticky a ekonomicky porovnané.
Key words:administratívne priestory, banky, osvetlenie kancelárií

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited