16. 10. 2019  6:25 Vladimíra
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh systému na prácu s informačnými zdrojmi
Autor: Ing. Filip Toška
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Varga, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh systému na prácu s informačnými zdrojmi
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať súčasný trh s nástrojmi na manažovanie informačných zdrojov a navrhnúť vylepšené riešenie tejto problematiky. Výstupom práce je implementované riešenie vhodné na reálne nasadenie v praxi. Hotový informačný systém je postavený na platforme Microsoft .NET a využíva komponenty tretích strán, ktoré umožňujú využívať potrebnú funkcionalitu bez nutnosti jej implementácie z našej strany. Dizajn je navrhovaný na uľahčenie práce so systémom a využíva najnovšie štandardy v tvorbe grafického rozhrania aplikácie pomocou technológie Windows Presentation Foundation. Ako hlavný export je využívaný systém na tvorbu bibliografických odkazov (citeproc-js), ktorý z vybranej publikácie a zvoleného citačného štandardu dokáže vytvoriť naformátovaný odkaz použiteľný v autorových textoch. Informačný systém je vo verzii 1.0 s plánovaným rozšírením o novú funkcionalitu. Prvotné nasadenie prebehne na Ústave informatiky a matematiky. IS bude poskytovaný bezplatne na vedecké účely. Komerčné licencovanie prenechávam na starosť univerzite.
Klíčová slova:citácie, bibliografia, informačné zdroje

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně