22. 10. 2019  8:34 Sergej
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh systému na prácu s informačnými zdrojmi
Autor: Ing. Filip Toška
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Varga, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh systému na prácu s informačnými zdrojmi
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať súčasný trh s nástrojmi na manažovanie informačných zdrojov a navrhnúť vylepšené riešenie tejto problematiky. Výstupom práce je implementované riešenie vhodné na reálne nasadenie v praxi. Hotový informačný systém je postavený na platforme Microsoft .NET a využíva komponenty tretích strán, ktoré umožňujú využívať potrebnú funkcionalitu bez nutnosti jej implementácie z našej strany. Dizajn je navrhovaný na uľahčenie práce so systémom a využíva najnovšie štandardy v tvorbe grafického rozhrania aplikácie pomocou technológie Windows Presentation Foundation. Ako hlavný export je využívaný systém na tvorbu bibliografických odkazov (citeproc-js), ktorý z vybranej publikácie a zvoleného citačného štandardu dokáže vytvoriť naformátovaný odkaz použiteľný v autorových textoch. Informačný systém je vo verzii 1.0 s plánovaným rozšírením o novú funkcionalitu. Prvotné nasadenie prebehne na Ústave informatiky a matematiky. IS bude poskytovaný bezplatne na vedecké účely. Komerčné licencovanie prenechávam na starosť univerzite.
Kľúčové slová:citácie, bibliografia, informačné zdroje

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene