Jun 5, 2020   3:22 p.m. Laura
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Development of hardware and software solution to control for mobile robotic system.
Written by (author):
Department:
Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Ing. Jozef Dorner
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh softvérového a hardvérového riešenia riadenia pohybu mobilného robota
Summary:
Cieľom tejto práce je vytvorenie spodnej úrovne riadenia pre zabezpečenie autonómneho pohybu robota. V prvej časti diplomovej práci sa zaoberáme návrhom a realizáciou mobilného robotického systému. Riadený systém pozostáva z podvozku, ktorý sa skladá z dvoch pasov, ktoré umožňujú mobilitu robota. Senzorický subsystém tvorí optický snímač a digitálny kompas. AVR mikroprocesorom riadime pohon pásov, ovládame servomotor so snímačom vzdialenosti, získavame a spracúvame signál zo snímača vzdialenosti a azimutu z digitálneho kompasu. Riešime výber a návrh vhodných komponentov pre realizáciu pohybového subsystému. Práca obsahuje ich popis, možnosti kooperácie a vzájomnej komunikácie. V závere sa nachádza zhodnotenie použitých postupov pri návrhu a výrobe, analýza problémov a možnosti ďalšieho rozvoja.
Key words:
hardvér, riadenie, softvér

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited