Apr 3, 2020   7:07 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Pavilion of Music
Written by (author): Ing. arch. Dušan Gerbiš
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Opponent:Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pavilón hudby
Summary:Gerbiš Dušan : Pavilón Hudby (Bakalárska práca) -- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Ústav architektúry občianskych budov -- vedúci práce: Ing. arch. Milan Andráš, PhD. -- Bratislava: Fakulta architektúry STU, 2014, 58 s. Zámerom danej práce bolo navrhnúť stavbu Pavilónu Hudby v oblasti Štrkoveckého jazera v časti Bratislavy -- Ružinov. Stavba je situovaná v oblasti rekreačného ruchu. Hlavnou príčinou je to, že v tejto lokalite sa nachádza hlavná plošná dominanta -- jazero, ktorá je lemovaná hlavnými pešími ťahmi. Svojím charakterom dopĺňa do územia novú funkciu -- kultúru. Architektonicko -- hmotovým riešením poukazuje na to, čo interiér obsahuje a hlavne na čo slúži. Objekt svojím koncepčným riešením spĺňa flexibilitu a variabilitu priestoru, prepojenie vizuálu interiéru s exteriérom.
Key words:pavilón, hudba, škola

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited