Apr 3, 2020   8:03 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Shop POTRAVINY
Written by (author): Ing. Matej Hanúsek
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Božík, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Prídalová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Predajňa potravín
Summary:Účelom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie technickej správy k zariadeniu staveniska, časového plánu výstavby a technologického predpisu na vyhotovenie vodovodného potrubia EKOPLASTIK pre predajňu POTRAVINY, Nové Zámky. V technickej správe zaradenia staveniska som navrhol miesta na umiestnenie obytných a sociálnych kontajnerov, skládok materiálu ako aj odpadu, umiestnenie žeriavov a zdvíhacích mechanizmov, ďalej som navrhol vstup a výstup na stavenisko ako aj staveniskovú komunikáciu. Cieľom vypracovania technickej správy zariadenia staveniska bola plynulá a kvalitná výstavba predajne POTRAVINY, Nové Zámky. Ďalším cieľom bolo, aby výstavba bola bezpečná a aby v čo najmenšej miere ovplyvňovala životné prostredie. Časový plán výstavby na realizáciu predajne POTRAVINY, Nové Zámky som sa snažil vypracovať tak, aby nevznikla žiadna technologická prestávka a taktiež aby všetky vykonané stavebné práce počas výstavby prebehli čo najefektívnejšie. V technologickom predpise som riešil postup realizácie vodovodného potrubia EKOPLASTIK. Cieľom tohto technologického predpisu bolo efektívne a kvalitné vyhotovenie vodovodného potrubia EKOPLASTIK pre predajňu POTRAVINY, Nové Zámky.
Key words:predajňa, potraviny, potrubie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited