Apr 4, 2020   10:26 p.m. Izidor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:gallery
Written by (author): Ing. arch. Michaela Moravčíková
Department: Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
Opponent:Ing. arch. Andrej Maciak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Galéria
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť objekt galérie s reštauráciou. Riešený pozemok sa nachádza v mestskej časti Ružinov pri Štrkoveckom jazere. Z lokality je cítiť silne racionálny charakter, čo sa odzrkadľuje v osadení objektov a tvorbe uličnej siete, ktorá je spravidla pravouhlá. Začiatku navrhovania konceptu predchádzala dôkladná štúdia podkladov, obhliadka pozemku, analýzy a stručné štúdium histórie galérii a výstavných priestorov. Po vstrebaní atmosféry územia a historických faktov, som stála pred otázkou konceptuálneho riešenia introvertnej alebo extrovertnej architektúry. Vybrala som si introvertný tvar hmoty, ktorý vychádzal s urbanistického riešenia a pocitu z lokality. Mojou ideou bolo vytvoriť kompaktnú, elementárnu, introvertnú hmotu, ktorá by na prvý pohľad jasne neprezrádzala svoju funkciu a len určitým poodkrytím fasády prilákala pozorovateľa dovnútra. Mala by navodiť pocit tajomna a podnietiť zvedavosť a predstavivosť. Inšpiráciou k takejto forme riešenia bol z veľkej časti Caravaggiov obraz Neveriaci Tomáš. Vnútorným členením galérie pomocou diferencovania plôch a výšok podlaží som sa snažila narušiť monotónnosť prehliadky a udržať návštevníka v pozornosti. Chcela som, aby sa divákovi na chvíľu zmenila perspektíva vnímania a opúšťal priestory galérie nepatrne zmenený. Snažila som sa brať galériu nie len ako hmotu, ale venovať sa aj interiéru a prezentácii umenia. Vytvárať scénografiu výstavných priestorov. Vcítiť sa do potrieb pozorovateľa umenia, ale aj do potrieb tvorcu. Stále priestory expozície majú jasne vymedzené a definované priestory. Osvetlenie a kontakt s exteriérom sa mení podľa druhu vystavovaných priestorov. Dočasné expozície sú čisté, otvorené priestory s dôrazom na flexibilitu a potreby autora. Vo svojom návrhu som pracovala z veľkej časti aj s okolím galérie. Snažila som sa zakomponovať objekt na pozemok čo možno najcitlivejšie, vzhľadom na okolitú zástavbu a vytvorila som lokálne námestie mestskej časti Ružinov. Vychádza to z môjho presvedčenia riešiť architektúru a urbánne vzťahy v území, ako jeden problém. Aby konceptuálne vyplývala z územia a nevytvárala len solitérny objekt.
Key words:tajomstvo, scénografia, priehľadné materiály, námestie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited