Feb 25, 2020   7:46 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Music pavillion
Written by (author): Bc. Júlia Genšorová
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pavilón hudby, lokalita Štrkovecké jazero v Bratislave
Summary:Hudobná škola s koncertnou sálou a hudobná kaviareň. Zadanie bakalárskej práce rieši problematiku novostavby objektu s viacerými funkciami s hudobnou tematikou pri Štrkoveckom jazere v časti Ružinov v Bratislave. Táto lokalita je veľmi atraktívnym miestom na rozhraní medzi rekreačnou a športovou zónou a častou bývania. Tento objekt predstavuje možnosť rozšírenia škály školských zariadení v okolí Štrkoveckého jazera. Toto zariadenie bude vhodným doplnením vzdelávacích inštitúcií predovšetkým pre občanov mestskej časti Ružinov, ale tiež obohatením rekreačnej zóny o občiansku vybavenosť akou je kaviareň a kultúrno-spoločenské aktivity, ktoré umožnuje koncertná sála v riešenom objekte. Objekt Pavilónu hudby je navrhnutý na územie, ktoré momentálne slúži ako parkovisko osobných automobilov pre priľahlé bytové domy. Toto parkovisko bude nahradené parkovacími miestami v suteréne objektu a plocha parkoviska bude využitá na zastavanie nízkopodlažným objektom. Objekt umožnuje priamy prechod chodcov cez územie po trasách, ktoré sú využívané v exitujúcom stave, rovnako ako aj prechod osobných automobilov k súkromným garážam pri priľahlom bytovom dome. Cieľom je toto územie zatraktívniť, vyzdvihnúť jeho potenciál, ktoré ponúka priame spojenie v pobrežím Štrkoveckého jazera a využitie územia pre miestnych obyvateľov rovnako ako aj pre ludí dochádajúcich za vzdelaním a rekreáciou. Výška objektu je prispôsobená lokalite, zachovaniu dostatočného preslnenia bytového domu na juhovýchode územia. Objekt je tvarovo koncipovaný spôsobom, aby umožnoval čo najviac príležitostí z interiéru byť vo vizulálnom kontakte s exteriérom, teda predovšetkým výhľadom na jazero. Objekt je hmotovo a funkčne rozčlenený na tri úseky. Časť koncertnej sály je jednopodlažná využíva vysokú svetlú výšku, úsek kaviarne a hudobne školy sa nachádza v dvojpodlažnej časti, kde je kaviareň umiestnená na prízemí, prístupná z interiér budovy tiež fungujúca ako samostatná prevádzka. Hudobná škola je umiestnená z väčšej časti na hornom podlaží, kvôli vizuálnemu a akustickému komfortu v škole, bez spojenia z rušnými verejnými časťami prevádzky. Sály hudobnej školy určené aj pre verejnosť sa nachádzajú na prízemí objektu kvôli prehľadnosti a blízkosti pre návštevníkov. Tieto dva celky sú spojené vstupnou halou, ktorá slúži ako rozptylový priestor pre koncertnú sálu a možnosť rozšírenia kaviarňe do zastrešených priestorov v objekte. Variabilný priestor pre verejnosť, využiteľný aj ako centrálny priestor diania pri konaní rozličných akcií v interiéroch. Variabilita koncertnej sály a akustický comfort celej budovy zabezpečuje pohodlnú prevádzku a využiteľnoch vo všetkých sezónach a pri tom nenarušenie života ludí v okolitých bytových domoch.
Key words:Hudba, škola, kaviareň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited