Apr 5, 2020   0:15 a.m. Miroslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Bratislava Kmetovo námestie reconstruction of public space
Written by (author): Ing. arch. Kristína Kiac
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kmeťovo námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
Summary:Hlavným cieľom návrhu bola obnova Kmeťovho námestia - zlepšiť jeho funkčnosť, obnoviť priestorovú sviežosť a oživiť miesto novými prvkami. Na námestí sa v súčasnosti nachádza park so zdevastovanými lavičkami a pohľadom na parkovisko internátu zakrývajúce výhľad na kostol. V prvom rade pri rekonštrukcii námestia som sa zamerala na statickú dopravu, ktorá obklopuje celé námestie a neumožňuje artikuláciu celého priestoru námestia. Toto miesto som oslobodila od prejazdu áut po Bernolákovej ulici. Parkovanie je zabezpečené v okrajových častiach námestí. Navrhla som aj zakladačové parkovanie pri obytných domoch. Pre študentov internátu bolo potrebné vytvoriť samostatné podzemné garáže. Mojou prioritou bolo zjednotenie priestoru parkoviska pred kostolom a parku a vytvorenie harmonického miesta na stretávanie ľudí, aktívneho zapájania do spoločenského života a zároveň relaxačného priestoru, kde sa dá počúvať vtáčí spev. Problémom tohto námestia bol aj prerastený park s náletovou zeleňou, ktorú bolo treba odstrániť. Po konzultácii s krajinnou architektkou sme dospeli k záveru, že treba vysadiť nové stromy a nechať len niekoľko pôvodných. Veľký dôraz som kládla na otvorenosť priestoru, interpretáciu kostola na námestí, oživenie prostredníctvom nových prvkov. Z analýz vyplynuli problémy, ktoré som zohľadnila pri svojom návrhu a určili štruktúru riešeného priestoru. Koncept návrhu Kmeťovho námestia je moderným priestorom, s uplatnením súčasných potrieb človeka, ale tiež zanecháva stopu z histórie vo forme fragmentu prefabrikovaného plota alebo pamätníka Andreja Kmeťa. Atraktivitu námestia a charakter som dotvorila moderným výtvarným dielom sochou Vtáčej veže.
Key words:Kmeťovo námestie, otvorenosť, obnova, oživenie, relax

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited