Feb 25, 2020   7:16 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:music pavilion
Written by (author): Ing. arch. Katarína Herudová
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Štefan Polakovič
Opponent:doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hudobný pavilón
Summary:Zámerom mojej záverečnej bakalárskej práce bolo komplexne vyriešiť architektonický projekt hudobného pavilónu pri Štrkoveckom jazere na ulici Sabinovskej v mestskej časti Bratislava -- Ružinov. Práca je rozdelená do dvoch častí: Architektonický návrh a Projekt stavby. Terén riešeného územia je na rovine. Budova z funkčného hľadiska má slúžiť pre kultúrne a spoločenské aktivity a zároveň má byť stálym miestom pre výučbu hudobných nástrojov a spevu. V návrhu som vytvorila aj priestor na parkovanie a priestor pre občerstvenie v podobe kaviarne pre návštevníkov prechádzajúcich sa po promenáde Štrkoveckého jazera. Hmotu pavilónu som vytvorila kubistickú, ktorá využíva líniový prechod okoloidúcich. Hlavný vstup do budovy som umiestnila na juhozápadnej svetovej strane. Objekt je dvojpodlažný. Materiálové riešenie budovy som zvolila prevažne s použitím skla na prvom nadzemnom podlaží a na druhom podlaží predsadeným panelovým transparentným plášťom s potiahnutým ťahokovom. Takáto architektúra vyznieva ako čistá a harmonická. Práca na tomto projekte ma obohatila o nové skúsenosti, ktoré môžem neskôr využiť v praxi.
Key words:hudba , pavilón, škola

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited