Mar 29, 2020   3:08 a.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Gallery, Štrkovec, Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Zuzana Jurečková
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Opponent:Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Galéria, Štrkovec, Bratislava
Summary:Zadaním ateliérovej tvorby bakalárskej práce je objekt galérie v mestskej časti Ružinov, Bratislava. Pri riešení som vychádzala z existujúceho stavu. Zeleň, ktorá sa tam nachádza, považujem za charakteristickú črtu tohto územia a dôležitý prvok nielen obytného prostredia, ale aj športovo-rekreačnej a kultúrnej funkcie, ktorú svojím návrhom galérie do tohto prostredia vnášam. Samotný hlavný výstavný a prezentačný priestor si predstavujem vzdušne, čisto, otvorene, s jasnou čitateľnosťou a prehľadnosťou dispozície. Usilujem sa o transformáciu zelene do hmoty objektu pomocou átrií, ktoré obkolesujú kmene existujúcich stromov v priestore galérie a na streche poskytujú dostatok miesta pre rozkonárenie korún. Tvar jednopodlažného objektu vznikol odrezaním hranice pozemku a následným odsadením tejto platne. Výrazná linearita hrany strešnej dosky popretkávaná zeleňou stromov na brehu jazera a ploche pozemku, dotvorená nízkou zeleňou a trávnatým porastom nenarušuje pokojnú atmosféru priestoru s voľným horizontom determinovaným hladinou Štrkoveckého jazera. Pôdorys je jasne funkčne rozčlenený na pás zázemia, skladov a pomocnej prevádzky v zadnej časti a veľkého otvoreného výstavného priestoru oddeleného vstupnou halou, recepciou s obchodíkom od reštauračnej časti. V uzle je prirodzene zadefinovaný hlavný komunikačný bod a vstup do objektu. Konštrukčný systém je násobkom modulu 8,1 x 8,1m. Skladba materiálov je kombináciou železobetónu, ocele a skla. Stĺpy v suteréne sú založené do ŽB základovej vane, v prvom nadzemnom podlaží sa zmenia na subtílnejšie použitím ocele, niektoré sa zo striktného modulu vytratia, čo dovoľuje oceľová priestorová priehradová doska. Fasáda je transparentná.
Key words:galéria, zeleň, Štrkovecké jazero

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited