Apr 4, 2020   10:10 p.m. Izidor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Gallery
Written by (author): Ing. arch. Jana Durkáčová
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Dušan Ferianc, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Galéria
Summary:Témou mojej bakalárskej práce je galéria v blízkosti Štrkoveckého jazera- Sabinovská ulica. Cieľom môjho návrhu bolo vytvoriť miesto, ktoré by pritiahlo ľudí k umeniu. Včlenilo ho medzi ne, postavilo by sa im do cesty a tak prispelo k lepšiemu rozvoju umeleckého záujmu. Pozemok sa nachádza na existujúcej ploche parkoviska, na brehu jazera a v blízkosti obytných budov. Okolitá zástavba tvorí v prevažnej miere obytná funkcia budov s menšou podlažnosťou, nachádzajú sa tu aj športoviská a školy. Príjemné prostredie si pýta nejakú kultúrnu inštitúciu na podporenie kvalít tejto lokality. Existujúce parkovisko je funkčné a prospešné, no z estetického hľadiska nie veľmi vábive miesto. Objekt galérie je orientovaný na juhozápad a poskytuje výhľad na jazero a okolitú zeleň a odpútava od strany garáží. Hmota galérie je rozdorbená do exteriérových pavilónov , ktoré majú funkciu letného kultúrneho diania -- posedenie, výstavy, hry, zábava. Snahou je vytvoriť centrum diania pre túto lakalitu. Funkčne galéria obsahuje výstavné priestory, mutifunkčný priestor, reštauráciu a je obzvlástnená vnútorným átriom. V podzemnom podlaží sa nachádza garáž pre návštevníkov a zároveň aj pre ľudí, bývajúcich v blízkosti.
Key words:Galéria, Jazero, Pavilóny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited