Feb 25, 2020   6:29 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Music Pavillion
Written by (author): Ing. arch. Monika Šebová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Opponent:Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pavilón hudby
Summary:Cieľom zadania bolo navrhnúť budovu hudobného pavilónu združujúceho prevádzky malej alebo strednej koncertnej sály pre organizovanie podujatí a hudobnej školy vo väzbe na atraktívne prostredie Štrkoveckého jazera. V prvom štádiu sa vypravovala architektonické štúdia na úrovni projektu stavby pre územné konanie. V nasledujúcich fázach sa riešenie spodrobnilo v riešení na úrovni projektu stavby pre stavebné povolenie a prehĺbilo v detailnejšej dokumentácii stavebných detailov. Hmotovo-priestorové riešenie bolo značne obmedzené respektíve ovplyvnené plochou a tvarom pozemku, charakterom územia i priestorovými nárokmi integrovaných funkcií. V súčasnosti je potenciál areálu nevyužitý. Riešil sa teda spôsob vizuálneho zvýraznenia navrhovanej funkcie a spôsob jej odprezentovania verejnosti. Výškové limity predurčili charakter tohto zvýraznenie hlavne pomocou fasády, gradačných princípov kompozície a atraktivity funkcie s priamou väzbou na exteriér pre možnosť konania podujatí open-air. Z dispozičného hľadiska sa hľadala aj vhodná miera prepojenia prevádzok hudobnej školy a koncertnej sály pri súčasnom splnení akustických nárokov. Výsledkom je racionálna prevádzka s mnohostranným využitím a zužitkovaním výhľadov a potenciálu tohto rekreačného areálu.
Key words:rekreácia, škola, hudba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited