Apr 5, 2020   0:05 a.m. Miroslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Gallery in the area of Lake Štrkovec - Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Mária Tibenská
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Galéria v lokalite Štrkoveckého jazera - Bratislava
Summary:Predmetom bakalárskej práce je vypracovanie návrhu architektonického diela na úrovni projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie s prehĺbením vybraných častí. Zadaním je riešenie novostavby galérie v lokalite Štrkoveckého jazera v Bratislave - Ružinove, ktorá je vyhľadávanou oblasťou na bývanie pre svoje viaceré kvality, akými je blízkosť k centru, dobrá nadväznosť na dopravu a bohaté možnosti oddychu, zábavy a športového vyžitia. Navrhovaný objekt galérie má tri nadzemné podlažia a tvoria ho dve prelínajúce sa hmoty -- galéria a reštaurácia spojené stredovým traktom. Srdcom budovy je široké exteriérové schodisko, ktoré slúži ako priestor na oddych okoloidúcich a ktoré lemuje stekajúci prameň zakončený pitnou fontánkou. Na tento vodný prvok nadväzuje systém pitných fontán rozmiestnených po celom obvode jazera. Konštrukčný systém samotnej galérie tvorí pozdĺžny železobetónový skelet s prievlakovými stropmi . Fasády objektu sú prevetrávané. Architektonický výraz galérie umocňuje štruktúrovaný vláknocementový obklad, ktorý má podobné výrazové vlastnosti ako pohľadový betón, avšak predstavuje ekonomicky výhodnejšie riešenie. Navrhovaná galéria dizajnu rozvíja potenciál územia o funkciu kultúry a spolu s reštauráciou vytvára nový záchytný bod na menej živej strane jazera.
Key words:galéria, dizajn, voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited