Apr 5, 2020   6:56 p.m. Miroslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Business plan of the chosen company
Written by (author): Ing. Rudolf Kalivoda
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD.
Opponent:Ing. Dana Jenčuráková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podnikateľský zámer vybraného podniku
Summary:Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie návrhu pre vylepšenie existujúceho dielu sedadlovej súpravy, za účelom zníženia celkových nákladov na jeho výrobu, pre existujúcu spoločnosť Johnson Controls International spol. s.r.o.. Práca je rozdelená do 3 kapitol. V prvej kapitole je popísané teoretické vymedzenie podnikateľského plánu. Druhá kapitola popisuje spoločnosť Johnson Controls, trošku z histórie, súčasnosti, jej jednotlivé divízie a spôsob pod-nikania. Tretia časť je venovaná praktickej realizácii podnikateľského plánu ktorá pozostáva z popisu produktu a konkrétneho návrhu vylepšenia tohto produktu. V samotnom závere sme zosumarizovali výsledok nášho zámeru a analyzovali, či sa nám podarilo splniť cielený efekt minimalizovania nákladov na výrobu produktu a zvýšenia profitability spoločnosti.
Key words:trh, investícia, produkt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited