Feb 19, 2020   10:23 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Recovery Object no. 1, 2 and 3 of the former factory Matador on business - the social center
Written by (author): Ing. arch. Tereza Bartošíková, PhD.
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Opponent:Dipl.Ing.arch. akad. arch. Vladimír Zigo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obnova objektov č. 1, 2 a 3 bývalej továrne Matador na obchodno - spoločenské centrum
Summary:Súhrn Cieľom diplomového projektu bolo prinavrátiť život chátrajúcemu areálu bývalej továrne Matador v Petržalke a zachrániť objekty navrhnuté za kultúrne pamiatky. V mestskej časti Petržalka chýba mestotvorné centrum, a preto sme ho situovali do areálu Matador. Doplnenie chýbajúcej zástavby po asanovaní nevyhovujúcich budov sme riešili novou zástavbou v kontrastnom výraze. Areál je navrhnutý ako polyfunkčný so zastúpením- kultúrnych, obchodných, administratívnych, edukačných a obytných objektov. Mnou riešené haly 1, 2, 3 majú slúžiť ako obchodno-spoločenské centrum. Metóda obnovy objektov by sa dala charakterizovať ako konzervačná s minimálnymi zásahmi do pôvodnej hmoty objektu. Odstránené boli všetky novšie prístavby, aby nenarušovali majestátny dojem z dvojloďovej zaklenutej haly, aby mohol vyniknúť zastrešovací a konštrukčný systém hál. Všetky nové zásahy sme sa snažili riešiť ako reverzibilné, aby bolo možné transformovať dispozíciu haly v prípade nutnosti zmeniť navrhnutú funkciu objektu. Do objektu som sa rozhodla situovať prevádzky spojené s vytváraním, predajom a prezentovaním kreatívnych ručne vyrábaných produktov. Nachádza sa tu veľký bazár, niekoľko obchodíkov, výstavné priestory aj tvorivé dielne. Objekt by mal slúžiť všetkým kreatívnym ľuďom ako miesto stretávania sa, tvorenia aj odpočinku.
Key words:obnova, priemysel, Matador, obchodno-spolocenska funkcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited