Dec 11, 2019   4:45 a.m. Hilda
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Culture and leisure park, Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Lea Skýpalová
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Peter Puškár, PhD.
Opponent:Ing. arch. Milan Pastorek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Park kultúry a oddychu, Bratislava
Summary:Lokalita Parku kultúry a oddychu je veľmi lukratívnou lokalitou v Bratislave. V blízkosti sa nachádza novostavba River Park I. s hotelom Kempinski. V minulosti bolo PKO kultúrnou inštitúciou s koncertnými sálami s dobrou akustikou. V objekte sa konali rôzne významné udalosti. V súčasnosti je budova schátralá a architektonicky nezodpovedá svojej hodnote a lukratívnej lokalite. Nábrežie je zdevastované a popri vysokom River Parku je PKO nevýrazné. V návrhu je pôvodná budova nahradená novou. Návrh sa odvíjal od pôdorysu pôvodného objektu a vyriešil niekoľko zásadných problémov. Výška nového PKO je prispôsobená okoliu. Funkcia je venovaná hlavne kultúre, doplnená menšími prevádzkami, ako sú kaviarne, obchody a reštaurácie. Taktiež je vytvorené nové nábrežie, ktoré je vyspádované smerom k Dunaju. Dostatok zelene vytvára príjemné prostredie na posedenie a oddych, ktoré pôvodne chýbalo. Architektúra objektov je moderná a reprezentujúca funkciu významného kultúrneho strediska.
Key words:kultúra, PKO, lobby, hala, kongres

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited