Dec 14, 2019   12:26 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures for improving the use competency model in Holcim (Slovakia), a.s.
Written by (author): Ing. Magdaléna Andrisková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ján Lenhardt
Opponent:Ing. Martin Muška
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie využívania kompetenčného modelu v Holcim (Slovensko), a.s.
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť opatrenia, pomocou ktorých sa zlepší implementácia a využívanie kompetenčného modelu v Holcim (Slovensko), a.s. V teoretickej časti som sa všeobecne venovala vysvetleniu pojmov, efektívnej tvorbe kompetenčného modelu a rozvoju manažérskych kompetencií pre úspech podniku. V praktickej časti som analyzovala využívanie kompetenčného modelu v oblastiach výberu, osobného rozvoja, plánovaní nástupníctva, hodnotení a školení zamestnancov. Zisťovaním som sa dopracovala k problému s nedostatočným využívaním kompetenčného modelu v podniku pri hodnotení zamestnancov manažérom a následným nastavením ich osobného rozvoja. V závere bakalárskej práce som navrhla opatrenia pre zlepšenie využívania kompetenčného modelu v Holcim (Slovensko), a.s.
Key words:kompetencie, manažérske kompetencie, kompetenčný model

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited