Jan 24, 2020   7:07 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The others ways of teacher´s education
Written by (author): Ing. Jana Grajciarová
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Krištofiaková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ďalšie vzdelávanie učiteľov
Summary:Cieľom bakalárskej práce je ďalšie vzdelávanie učiteľov, hlavne zistiť, aká je efektivita súčasného spôsobu motivácie učiteľov prostredníctvom kreditového systému. Teoretická časť bakalárskej práce obsahuje bližšie oboznámenie s pojmami učiteľ a sebareflexia. Taktiež uvádzame aktuálny systém vzdelávania učiteľov na Slovensku - kontinuálne vzdelávanie a kreditový systém. Prieskumu sa zúčastnilo 83 respondentov z troch stredných škôl v Hlohovci. Výsledky výskumu ukázali, že viac ako 50 % respondentov kreditový systém nemotivuje dostatočne k ďalšiemu vzdelávaniu. Potvrdili sa aj naše očakávania o tom, že aktualizačné vzdelávanie využívajú častejšie pedagógovia so strednou dĺžkou praxe. Okrem toho viac ako 40 % respondentov uviedlo, že ich od aktualizačného vzdelávania odrádza nedostatok času. Zároveň sa väčšina respondentov (90,35 %) vyjadrila, že získané kredity by mali mať neobmedzenú platnosť, nie len 7 rokov. Do budúcnosti navrhujeme zamerať sa na zvýšenie motivácie pedagógov aj iným spôsobom ako iba absolvovaním kreditového systému.
Key words:učiteľ, sebareflexia, kreditový systém, kontinuálne vzdelávanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited