Mar 29, 2020   3:06 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for measures for the enhancement of special practice
Written by (author): Ing. Iveta Karellová
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Alexander Bilčík, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Krpálková-Krelová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení k zlepšeniu odborného výcviku na SOŠ
Summary:Cieľom diplomovej práce je identifikovať úroveň kľúčových kompetencií absolventov u potenciálnych zamestnávateľov. Teoretická časť sa venuje konkretizácii základných pojmov v predmete odborný výcvik a teoretickému vymedzeniu kompetencií, relevantných pre absolventov SOŠ ich charakteristike a rozvíjaniu. Analytická časť je zameraná na predstavenie a analýzu súčasného stavu na Súkromnej SOŠ Gos-Sk v Trnave. Praktická časť analyzuje zisťované požadované kľúčové kompetencie absolventov u potenciálnych zamestnávateľov s vyústením do návrhu opatrení k zlepšeniu odborného výcviku na SOŠ.
Key words:odborný výcvik, vyučovací proces, absolvent školy, kľúčové kompetencie, zamestnávatelia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited