Jan 26, 2020   3:49 p.m. Tamara
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of business strategy of strategic business unit Steel constructions in company INGSTEEL, s.r.o., Bratislava
Written by (author): Ing. Dominika Valentovičová
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh podnikateľskej stratégie strategickej podnikateľskej jednotky Oceľové konštrukcie v podniku INGSTEEL, s.r.o., Bratislava
Summary:Cieľom diplomovej práce bol návrh tvorby podnikateľskej stratégie strategickej podnikateľskej jednotky Oceľové konštrukcie v podniku INGSTEEL, ktorá pôsobí v oblasti stavebníctva. Prvá časť práce je zameraná na teoretické poznatky v oblasti podnikateľskej stratégie, analýzy externého a interného prostredia podniku. Ďalšia časť práce obsahuje analýzu súčasného stavu riešenej problematiky v podniku INGSTEEL a vypracovanie metodiky návrhu stratégie SPJ. Na základe navrhnutej metodiky sme uskutočnili analýzy a na základe výsledkov analýz sme urobili návrh podnikateľskej stratégie SPJ Oceľové konštrukcie. V poslednej časti sme vypracovali návrh implementácia a na záver som odhadla očakávané prínosy v prípade realizácie navrhnutej podnikateľskej stratégie v podniku INGSTEEL.
Key words:strategická podnikateľská jednotka, analýza externého a interného prostredia podniku, návrh metodiky, podnikateľská stratégia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited