Jan 20, 2020   9:16 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of the business strategy of strategic business unit energy segment in company MONTOSTROJ, a.s
Written by (author): Ing. Miroslav Musil
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh podnikateľskej stratégie strategickej podnikateľskej jednotky Energetický segment v podniku MONTOSTROJ, a.s.
Summary:Predmetom diplomovej práce, bolo navrhnúť podnikateľskú stratégiu SPJ energetický segment v spoločnosti Montostroj a.s., ktorá pôsobí v oblasti výroby a predaja kovových a oceľových komponentov. V úvodnej časti práce sa venujeme teoretickým poznatkom z oblasti stratégie, podnikateľskej stratégie a okolia podniku, ktoré sme použili na vypracovanie metodiky. V ďalšej časti sa zameriavame na analýzu súčasného stavu v spoločnosti Montostroj a.s. Na základe uskutočnených analýz a získaných výsledkov sme navrhli podnikateľskú stratégiu pre SPJ energetický segment v spoločnosti. V poslednej časti sme vypracovali návrh implementácie navrhovanej podnikateľskej stratégie a v závere predstavili odhadované prínosy po zavedení navrhovanej podnikateľskej stratégie pre SPJ spoločnosti Montostroj a.s..
Key words:podnikateľská stratégia, analýza externého a interného prostredia podniku, návrh metodiky, implementácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited