Feb 25, 2020   7:58 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Designing a Quality Management System for company Factory 4 Solutions
Written by (author): Ing. Jaroslav Marek
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Branislav Fidler, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Úradníček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh systému manažérstva kvality v spoločnosti Factory 4 Solutions
Summary:Predmetom tejto diplomovej práce je návrh systému manažérstva kvality v spoločnosti Factory 4 Solutions. Teoretická časť práce obsahuje definície základných pojmov, históriu kvality a známe koncepty manažmentu kvality. V analytickej časti je vytvorená SWOT analýza spoločnosti. Výsledkom je zhodnotenie aktuálneho stavu a možné získané prínosy pri vybudovaní SMK. Na základe tejto analýzy a teoretických poznatkov z odbornej literatúry som zostavil pre spoločnosť príručku kvality, v ktorej sú určené ciele a politika kvality. Pre lepšie pochopenie prebiehajúcich procesov v spoločnosti je zostavená mapa procesov a namodelované kľúčové procesy spoločnosti. V závere práce je stručné zhrnutie mojej práce.
Key words:ISO 9001, systém manažérstva kvality, príručka kvality, kvalita, proces, mapa procesov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited