Dec 11, 2019   1:22 p.m. Hilda
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for Improvement of Production and Logistics Management in Company Bekaert Hlohovec, a.s.
Written by (author): Ing. Július Remenár
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Opponent:Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh na zdokonalenie výrobno-logistického riadenia v spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s.
Summary:Cieľom diplomovej práce je teoretické vymedzenie jednotlivých pojmov a navrhnutie možností na zdokonalenie výrobno- logistického riadenia v spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s. Diplomová práca je rozdelená do 4 kapitol. Prvá kapitola sa zameriava na objasnenie pojmov ako sú logistika, výroba, skladové hospodárstvo a nástroje kvality. V druhej kapitole je predstavená spoločnosť Bekaert Hlohovec, a.s. Tretia kapitola je zameraná analýzu súčasného stavu v spoločnosti Bekaert hlohovec, a.s. Návrhy na zlepšenie súčasného stavu sú obsiahnuté v štvrtej kapitole.
Key words:nástroje kvality, sklad, logistika, výroba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited