Jan 20, 2020   11:59 p.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:business strategy in the company Holcim (Slovakia) a.s.
Written by (author): Ing. Dominika Blažková
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.
Opponent:prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh podnikateľskej stratégie v podniku HOLCIM (Slovensko), a.s.
Summary:Predmetom diplomovej práce je návrh podnikateľskej stratégie pre SPJ Štrkopiesky spoločnosti Holcim (Slovensko), a. s. Teoretická časť je venovaná všeobecnej charakteristike danej problematiky a odporúčaným postupom pri tvorbe stratégie získané štúdiom dostupnej odbornej literatúry. V praktickej časti aplikujem teoretické poznatky a analýzy na zvolený podnik a v záverečnej časti navrhnem pre vybranú SPJ optimálnu podnikateľskú stratégiu.
Key words:strategický manažment, stratégia, strategická podnikateľská jednotka, podnikateľská stratégia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited