Jan 26, 2020   4:12 p.m. Tamara
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:ECAP-ed particle composite system based on copper
Written by (author): Ing. Ivana Lučková
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Štefan Emmer, PhD.
Opponent:Dr. Ing. Jaroslav Kováčik
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:ECAP-ovanie časticového kompozitného systému na báze medi
Summary:Hlavnou témou diplomovej práce je ecapovanie kompozitného časticového materiálu Cu-grafit. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je opísaná technológia ecapovania, vplyv parametrov ecapovania na štruktúrne a mechanické vlastnosti ecapovaného materiálu. Ďalšia časť je venovaná kompozitným časticovým materiálom na báze medi. Praktickú časť tvorí ecapovanie kompozitného časticového materiálu Cu-grafit, s odlišným percentuálnym zastúpením grafitu. Ecapované vzorky boli hodnotené z pohľadu ich štruktúry využitím svetelnej mikroskopie.
Key words:technológia ecapovania, kompozitný časticový materiál, meď, grafit

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited