Apr 4, 2020   11:39 p.m. Izidor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Utilization of the Marketing Research Methods in the Company
Written by (author): Bc. Walid M.S.Gh.M. Alghuwainm
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Opponent:PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie metód marketingového výskumu vo firme
Summary:Prvá kapitola tejto bakalárskej práce poskytuje informácie o marketingových nástrojoch resp. marketingovom mixe a základných pojmoch z tejto oblasti. Ďalej hovorí o rozhodnutiach, ktoré organizácia musí urobiť v súvislosti s produktami, cenou, distribúciou a podporou predaja. Druhá kapitola sa zaoberá metódami marketingového výskumu s dôrazom na primárny a sekundárny výskum. Tretia kapitola bakalárskej práce podáva návrh konkrétnych metód marketingového výskumu, ktoré by jej umožnili obstáť úspešne na trhu a v konkurencii.
Key words:kvalita, marketingový mix, marketingový výskum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited