Feb 17, 2020   2:40 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Measures proposal to develop education system in PCA Slovakia
Written by (author): Ing. Veronika Chmurová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Kristína Kašníková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zdokonalenie procesu vzdelávania v PCA Slovakia
Summary:Cieľom práce je navrhnúť opatrenia na zdokonalenie procesu vzdelávania v podniku. Práca je rozdelená na 4 kapitoly. Prvá kapitola je venovaná charakteristike procesu vzdelávania zamestnancov v priemyselných podnikoch. Pričom zahŕňa základné pojmy, podstatu a procesy podnikového vzdelávania ako sú identifikácia potreby vzdelávania, plánovanie a realizácia vzdelávania. Na základe uskutočnenej analýzy procesu vzdelávania v podniku ako hlavné problémy identifikuje veľké množstvo nových informácií pri úvodných školeniach, identifikáciu potreby vzdelávania od nadriadeného, priestory pre zdokonalenie systému hodnotenia vzdelávania. V predposlednej kapitole hľadá možnosti zdokonalenia systému. Riešenie vidí v zavedení brožúrky pre úvodné školenia, zavedení dokumentu na identifikáciu a sprístupnenie katalógu školení pre všetkých zamestnancov, zavedení hodnotenia poznatkov, správania a efektivity. V záverečnej kapitole hodnotí návrhy a ich prínosy.
Key words:hodnotenie vzdelávania., vzdelávanie, rozvoj zamestnancov, proces vzdelávania, metódy vzdelávania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited