Mar 29, 2020   3:09 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application for solving linear differential equations using Laplace transformation
Written by (author): Ing. Lenka Racková
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: RNDr. Marcel Abas, PhD.
Opponent:doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia na riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc pomocou Laplaceovej transformácie
Summary:Racková, Lenka: Aplikácia na riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc pomocou Laplaceovej transformácie. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky. -- Školiteľ: RNDr. Marcel Abas, PhD. MTF STU, 2014, 52s. Cieľom bakalárskej práce Aplikácia na riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc pomocou Laplaceovej transformácie je analyzovať výpočtovú metódu, ako metódu riešenia lineárnych diferenciálnych rovníc a použiť ju v aplikácií, ktorá rieši lineárne diferenciálne rovnice touto metódou. V prvej časti sa budeme zaoberať diferenciálnymi rovnicami a metódami ich riešenia. V Druhej časti sa zaoberáme Laplaceovou transformáciou, jej vlastnosťami a jej použitím pri riešení lineárnych diferenciálnych rovníc. V tretej časti sa budeme zaoberať výberom prostredia pre tvorbu aplikácie. Vo štvrtej časti sa budeme zaoberať tvorbou aplikácie a jej zdrojovým kódom. Piata časť bude obsahovať užívateľskú príručku aplikácie.
Key words:lineárna diferenciálna rovnica, C#, Laplaceova transformácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited