Jul 11, 2020   6:43 a.m. Milota
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of an internet portal for an elementary music school
Written by (author):
Department:
Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh internetového portálu pre potrebu základnej umeleckej školy
Summary:
Cieľom tejto práce je návrh databáze a implementácia funkcií, ktoré umožňujú prácu s obsahom. Stránka bude uložená na web servere Apache s php kompatibilitou a bude využívať html a css pre štrukturovanie obsahu. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými informácami ohľadne použitých programovacích a kódovacích jazykov v implementácii. Druhá kapitola obsahuje analýzu súčasného stavu aktuálnej stránky školy s dôvodmi, prečo je potreba prerobenia stránky. Kapitola 3 sa skladá z diagramov prípadov použitia, ktoré opisujú možné správanie sa stránky spolu s opisom rôznych typov užívateľov, ktorý existujú na stránke. Ďalšia kapitola je zameraná na vytvorenie databázovej schémy, ktorá slúži ako základný podklad funkčnosti stránky. Kapitola 5 opisuje implementované časti webovej stránky. Výsledkom tejto práce je funkčná dynamická webová stránka, ktorá sa dá spravovať.
Key words:
stránka, php, dynamická, apache, web, html, css, databáza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited