Dec 12, 2019   9:53 p.m. Otília
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal measures to imrove employee motivation system in the Dr. Oetker s.r.o. company in Boleráz
Written by (author): Ing. Lucia Hanšutová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení pre zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Dr. Oetker, spol. s r.o., v. d. Boleráz
Summary:Cieľom bakalárskej práce je prostredníctvom prieskumu zistiť úroveň motivácie zamestnancov v spoločnosti Dr. Oetker, spol. s.r.o., v. d. Boleráz a následne navrhnúť opatrenia na zlepšenie systému motivácie v spoločnosti a nakoniec tieto návrhy ekonomicky a sociálne zhodnotiť. Práca obsahuje štyri kapitoly. Prvá kapitola je zameraná na teoretickú charakteristiku motivácie, teórií motivácie, činiteľov a zásad. Analýza súčasného stavu systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Dr. Oetker, spol. s.r.o., v. d. Boleráz sa nachádza v druhej kapitole. Tretia kapitola obsahuje zhrnuté návrhy opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti. Štvrtá kapitola sa zaoberá zhodnotením navrhovaných opatrení.
Key words:motivácia, zamestnanci, spoločnosť, systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited