Feb 19, 2020   10:29 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design the information system for truck transporting
Written by (author): Ing. Lukáš Pecháč
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Gabriela Križanová, PhD.
Opponent:Ing. Martin Juhás, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh informačného systému pre kamiónovú dopravu
Summary:PECHÁČ, Lukáš: Návrh informačného systému pre kamiónovú dopravu. [Bakalárska práca]. -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky. -- Školiteľ: Ing. Gabriela Križanová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: doktor. Mesto: MTF v Trnave, STU v Bratislave, 2014. 54 strán. Cieľom mojej bakalárskej práce je vytvoriť informačný systém pre kamiónovú dopravu a čiastočne ho implementovať. V prvej kapitole sú opísané základné pojmy, v druhej kapitole je riešená analýza problémovej oblasti. Tretia kapitola sa zaoberá využitím diagramov prípadov použitia a diagramov aktivít a samotným entito-relačným diagramom, ktorý je transformovaný do relačných schém, ktoré sú normalizované. Súčasťou práce je vypracovaný čiastkový slovník dát a čiastková deklarácia dátových premenných. Ďalšia kapitola je venovaná dátovej analýze teda identifikácii množín entít a ich atribútov a ich relačných vzťahov, ktoré sú upravené pre potreby implementácie. V ďalšej kapitole je riešená programátorská a používateľská príručka a v poslednej kapitole je vysvetlený postup a samotný priebeh implementácie.
Key words:informačný systém, entitno-relačný diagram, implementácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited