Dec 11, 2019   1:23 p.m. Hilda
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design and implementation of Company Information System for the car board production
Written by (author): Ing. Lukáš Šugra
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martin Juhás, PhD.
Opponent:Ing. Michal Eliáš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia informačného systému firmy na výrobu prístrojových dosiek pre automobilový priemysel
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce je vytvoriť informačný systém firmy na výrobu prístrojových dosiek pre automobilový priemysel.Prvá kapitola sa zaoberá analýzou problémovej oblasti a opisu procesov, ktoré prebiehajú vo firme. V druhej kapitole je rozpísaný zoznam požiadaviek , ktoré by mal informačný systém spĺňať. Ďalšia kapitola obsahuje návrh systému, zobrazenie činností pomocou diagramov aktivít, diagramov prípadov použitia a entitno - relačným diagramom, ktorý je transformovaný do relačných schém. Nasledujúca kapitola sa venuje dátovej analýze, relačnými vzťahmi medzi entitami a transformácie relačných vzťahov pre potreby implementácie. V Poslednej kapitole je riešená implementácia systému použitím jazyka C# a databázového systému Microsoft SQL Server, opis štruktúry okien a funkcií, ktoré tvoria informačný systém, vytvorenie vlastných komponent a vyzdvihnutie vlastných funkcií.
Key words:Microsoft SQL Server, informačný systém, C#, implementácia, automobilový priemysel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited