Feb 28, 2020   6:35 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design and implementation of information system for production of plastic products
Written by (author): Ing. René Šimora
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martin Juhás, PhD.
Opponent:Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia informačného systému firmy na výrobu plastových výrobkov
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť a realizovať informačný systém firmy na výrobu plastových výrobkov. Práca pozostáva z 3 kapitol. Prvá kapitola je analýza zameraná na procesy v podniku a katalóg používateľských požiadaviek. V druhej kapitole je navrhnutý systém. Kapitola opisuje funkčný model cez vybrané diagramy UML ako sú diagram prípadov použitia, štruktúrovaný diagram prípadov použitia a diagram aktivít. Sú identifikovaní všetci aktéri a všetky prípady použitia. Ďalší krok druhej kapitoly je dátová analýza. Identifikovanie všetkých entít a vzťahov, ich transformácia, vytvorenie logického modelu a fyzického modelu a vytvorenie databázy. Tretia kapitola je realizácia systému. Systém je realizovaný ako Windows Forms aplikácia v programovacom jazyku C#.
Key words:návrh, realizácia, implementácia, UML, databáza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited