Feb 21, 2020   5:06 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety of energy passive house
Written by (author): Ing. Ivan Bizík
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ján Kráľ, PhD.
Opponent:Ing. Peter Rantuch, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť energeticky pasívneho domu
Summary:Cieľom práce je oboznámenie sa s pojmom pasívny dom a zameranie sa na jeho bezpečnosť. Obsahom práce je posúdenie pasívneho domu z hľadiska materiálov, technologických zariadení a energetickej hospodárnosti budov. Zameriava sa na bezpečnosť, zdravotnú nezávadnosť, ekologické hodnotenie a požiarne vlastnosti. Výsledkom práce je vyhodnotenie a porovnanie dvoch typov domov pomocou termokamery.
Key words:pasívny dom, hospodárnosť budov, bezpečnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited