Jun 6, 2020   6:41 p.m. Norbert
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Properties of selected types of coatings
Written by (author):
Ing. Lucia Števlíková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Martin Sahul, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vlastnosti vybraných druhov povlakov
Summary:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou adhéznych vlastností troch druhov povlakov aplikovaných na dvoch oceliach. Teoretická časť obsahuje históriu, súčasný stav a objasňuje dôvod ich používania. Ďalej popisuje technológie povlakovania PVD a CVD, povlakovacie zariadenia, skúšanie vlastností povlakov a ich aplikácie v praxi. V experimentálnej časti je mikroštuktúrna analýza a vyhodnotenie adhéznych vlastností povlakov pomocou Mercedes testu.
Key words:
CVD, PVD, odparovanie, povlakovanie, adhézia, naprašovanie, povlak

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited