Dec 10, 2019   6:20 a.m. Radúz
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposals of measures to improve employees´ performance through improvement of the leadership style in the enterprise ORGECO spol. s r.o.
Written by (author): Bc. Aneta Rusková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Barbora Sokolovská
Opponent:Mgr. Elena Nemetzová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie výkonnosti zamestnancov zdokonalením štýlu vedenia v podniku ORGECO spol. s r.o.
Summary:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie výkonnosti zamestnancov zdokonalením štýlu vedenia v podniku ORGECO spol. s r. o. V prvej kapitole bakalárskej práce je vysvetlený význam štýlov vedenia ľudí; vznik, história a súčasné štýly vedenia ľudí. Druhá kapitola je zameraná na predstavenie spoločnosti ORGECO spol. s r. o. a na analýzu uplatňovaného štýlu vedenia a jeho vplyvu na výkonnosť zamestnancov v podniku. Tretia kapitola obsahuje návrhy opatrení na zlepšenie výkonnosti zamestnancov zdokonalením štýlu ich vedenia a obsahom štvrtej kapitoly je zhodnotenie navrhovaných opatrení.
Key words:motivácia, pracovný výkon, vedenie ľudí, štýl vedenia ľudí

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited