Feb 19, 2020   12:44 p.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Work safety assessment for container terminal Rail Cargo Operator – CSDK, Ltd., Bratislava
Written by (author): Ing. Soňa Belková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ján Kráľ, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Kirschner
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie bezpečnosti práce na kontajnerovom prekladisku RCO-CSKD, s.r.o., Bratislava
Summary:Cieľom mojej práce bolo analyzovať riziká pri obsluhe zdvíhacích zariadení v spoločnosti Rail Cargo Operator -- CSKD, s.r.o., Bratislava. Práca obsahuje teoretické informácie z oblasti logistiky, BOZP a praktickú analýzu pomocou bodovej metódy. Spracovaním dostupných informácií, analyzovaním nebezpečenstiev a ohrození som vytvorila návrh na bezpečnú prácu, ktorý spočíva predovšetkým v dodržiavaní organizačných opatrení ako aj zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov ako jednu s posledných možností zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Key words:BOZP, riziko, analýza rizika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited