Apr 3, 2020   8:15 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Planning of player in simulated robotic soccer
Written by (author): Ing. Matej Kucek
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Kapustík
Opponent:Ing. Marián Lekavý, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Plánovanie hráča simulovaného robotického futbalu
Summary:Táto práca sa zaoberá plánovaním v prostredí simulovaného robotického futbalu. Toto prostredie vzniklo vďaka organizácií RoboCup, ktorá sa zaoberá práve výskumom v oblasti robotiky. Vzhľadom nato, že plánovanie v robotickom futbale je na našej škole pomerne mladá téma, tak aj plány, ktoré v tejto práci vyviniem, sa radia k jednoduchším plánom. Tento cieľ som sa snažil dosiahnuť v rámci možností, keďže hráčove schopnosti, ešte nie sú dostatočne kvalitné , čím trpí aj testovacie prostredie. V úvodných kapitolách sa pozrieme na riešenie konkrétnych, ale aj všeobecných problematických situácií plánovania, vytvorené tímami zamerané na súťaž RoboCup. Okrem týchto tímov sa pozriem aj na diplomovú prácu zaoberajúcu sa podobnou problematikou. Jedným zo základných stavebných kameňov plánovania je práve plánovanie presúvania sa z jednej do druhej pozície. Toto plánovanie som navrhol tak, aby sa dalo naraz naplánovať aj presúvanie medzi viacerými bodmi, čo mi umožnilo pohodlne implementovať aj plánovanie obchádzania prekážok. Prekážky sú v tejto práci brané do úvahy ako statické, nehybné objekty. Práca splnila svoj zámer a prispela tým k vývoju robotického futbalu na našej škole.
Key words:robotický futbal, plánovanie, presúvanie, obchádzanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited