Feb 21, 2020   4:43 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of hybrid ARQ schemes for the LTE technology
Written by (author): Ing. Martin Krč
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
Opponent:Ing. Radoslav Vargic, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza hybridných ARQ schém pre technológiu LTE
Summary:Long Term Evolution (LTE) ako projekt Partnerstva tretej generácie (3GPP) verzie 8 je významným krokom smerom k sieťam štvrtej generácie. Z hľadiska spoľahlivosti a prenosových rýchlostí ponúka výrazné zlepšenie oproti predchádzajúcim sieťam. Toto je možné aj vďaka použitiu hybridných ARQ schém na zabezpečenie vysokého percenta správne doručených paketov už na fyzickej vrstve. V tejto práci sa zameriam na popis základných častí sieťovej architektúry LTE, ďalej na HARQ metódy a prenosové módy a ich vplyv na priepustnosť v navrhnutých simulačných podmienkach.
Key words:LTE, HARQ, priepustnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited